Boeken

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

De IJssellinie

Een uitgave van de Stichting IJssellinie

 

Deel 1

beschrijft de geschiedenis en de bouwwerken van de naoorlogse IJssellinie.

Met veel foto’s en kaarten.

48 pagina’s, formaat A5, volledig in kleur.

Afhaalprijs € 7,50 incl. btw.

Bij toezending betaalt u € 12,00 incl. btw

ISBN 978-90-72759-07-8                                                          Bestelformulier

 

 

Deel 2

beschrijft de militaire werken van de naoorlogse

IJssellinie nabij Olst.

Met veel foto’s en kaarten.

60 pagina’s, formaat A5, volledig in kleur.

Afhaalprijs € 8,50 incl. btw.

Bij toezending betaalt u € 13,00 incl. btw

ISBN 978-90-72759-08-5                                                          Bestelformulier

 

 

Deel 3

beschrijft de waterbouwkundige werken van de naoorlogse IJssellinie nabij Olst.

Met veel foto’s en kaarten.

52 pagina’s, formaat A5, volledig in kleur.

Afhaalprijs € 7,50 incl. btw.

Bij toezending betaalt u € 12,00 incl. btw                                   Bestelformulier

Koude Oorlog aan de IJssel

Roman in brieven

 

Erik Harteveld en A.L. Snijders schreven samen Koude Oorlog aan de IJssel. Hartevelds bijdrage omvat de correspondentie tussen een Zwolse ingenieur en een Russische havenarbeidster uit de periode 1951-1953. Zestig jaar later schrijft Snijders brieven aan Harteveld over de IJssellinie, het geheime verdedigingswerk dat ons tegen de Russen moest beschermen in de beginjaren van de Koude Oorlog.

 

gebonden (eerste druk)

volledig in kleur

rijk geïllustreerd

192 pagina's

 

Prijs € 24,50

Verzendkosten € 4,50                                                                 Bestelformulier

 

 

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart