De stichting en de vrijwilligers

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

De stichting is opgericht op 22 december 2003.

 

Stichting de IJssellinie is ontstaan door een samenwerking tussen de vrijwilligers van de IJssellinie en stichting IJssellandschap, eigenaar van de bunkers.

 

Het bestuur van de stichting:

Dhr. Ing J.C. Duivenvoorden, Voorzitter

Dhr. H.W. Brink, Secretaris

Dhr. F.H.B. Jansen, Penningmeester

Dhr. mr J. Martini

Dhr. P. Schievink

Secretariaat: (geen bezoekadres)

H. Brink, Schimmelpenninckstraat 5, 8121 ZK Olst

Telefoon: 0570 563008 of

klik hier om een mail te sturen.

De stichting wordt gedragen door vrijwilligers.

 

De (bijna 60) vrijwilligers zorgen voor het onderhoud in en om de bunkers, geven lezingen en rondleidingen. Zij zijn ondergebracht in werkgroepen.

werkgroepen

Rondleidingen

Techn. dienst

Veiligheid

Website

Educatie

Bibliotheek

Evenementen

Wapenbeheer

Boforsgroep

Opleidingen

Oral history

Inkoop huish.

Stichting de IJssellinie kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

 

Door het groeiend aantal bezoekers (ruim 7000 bezoekers per jaar) zoeken wij o.a. mensen die rondleidingen willen geven en technische mensen voor het onderhoud. De stichting zorgt voor een gids-opleiding.

 

 

Klik hier en neem contact met ons op.

 

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart