Videopresentaties

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

Presentaties IJssellinie in historische entourage

 

Mensen met belangstelling voor de recente militair-politieke geschiedenis – en dan met name de

IJssellinie – kunnen sinds kort een presentatie in een historische entourage boeken. Techneuten van

de Stichting De IJssellinie hebben een ruimte in de hospitaalbunker op landgoed De Haere in Olst daarvoor geschikt gemaakt. Groepen tot ongeveer 20 personen kunnen de presentatie boeken bij Herman Logtenberg, de coördinator rondleidingen/presentaties van de Stichting De IJssellinie.

Voor groepen groter dan 20 personen zoeken wij een andere locatie.

 

Gebruik het formulier rechts.  -------------->>>>>>

 

De presentaties, aan de hand van beeldmateriaal, worden verzorgd door een team van vrijwilligers

en gaan in op unieke aspecten van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke

verdediging van West-Europa ten tijde van de Koude Oorlog (1950-1968). De presentatieruimte

geeft een goed beeld van de inrichting, zoals die in de jaren 50 en 60 is geweest. Dat betekent een

decor met onder meer (nood-)rantsoenen-in-blik, operatiemateriaal, de persoonlijke

standaarduitrusting (psu) en een soldaat anno 1955 met volledige bepakking.

De hospitaalbunker is ook onderdeel van de rondleidingen die worden aangeboden door de

Stichting De IJssellinie. Net als de presentaties kunnen groepsexcursies voor vrijwel elk gewenst

moment worden geboekt. Overigens blijft de mogelijkheid bestaan om, in overleg met de coördinator, presentaties te verzorgen op locaties elders.

 

Vul het aanvraagformulier hiernaast in en men neemt contact met u op.

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart