Internet-links

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Natuurlijk.nl - is het internetportaal voor natuur, landschap en toerisme van Overijssel.

 

Dutch Peace Army - DPA is een vereniging die zich bezighoudt met het verzamelen en restaureren van militaire voertuigen, welke ouder zijn dan 25 jaar.

 

Forten.info - een startpunt voor iedereen in Nederland en België met een beginnende of gevorderde interesse in militair erfgoed. Behalve verwijzingen is er nog meer interessante informatie aanwezig.

 

Bunkers Kossa - Het Russische antwoord op de IJssellinie.

Deze onderaardse bunkers in de omgeving van Leipzig zijn daar in de DDR periode gebouwd door de Russen om een westerse aanval af te slaan.

 

PI4SDH - clubstation van de VRZA (zend amateurs) afdeling Apeldoorn en omstreken.

 

Nationale Collectie Bescherming Bevolking - De site voor gegevens over de organisatie Bescherming Bevolking. Een organisatie onderdeel van de civiele verdediging in Nederland gedurende de Koude Oorlog. Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking beheert een collectie waarin vele zaken over deze organisatie te vinden zijn.

 

Olster Erfgoed - De  vereniging stelt zich ten doel  onder meer het navorsen van de geschiedenis van de (voormalige)  gemeente Olst.

 

Stichting Menno van Coehoorn - De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

 

Erkenning Koude Oorlog Militairen - De homepage voor de Erkenning van de

Nederlandse Koude Oorlog Militairen.

 

Bunker pictures - Foto’s, informatie en locaties van bunkers in de Atlantikwall gedurende de tweede wereldoorlog.

 

IJssel.info -  Een informatieve website over het leven langs de IJssel. Waar Cultuur en Natuur samenstromen.

 

Hetweerinboskamp - Hier kunt u zien wat voor weer het is in het IJssellinie-gebied bij Olst

 

Bunkeranlagen der Schweiz - Bunkers in Zwitserland uit de koude oorlog

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart