De militaire werken

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

In plan-D zijn ter bescherming van de stuw diverse kazematten (gevechtsbunkers) opgenomen. Enkele hiervan kunnen bezocht worden.

 

De stuwen van de IJssellinie waren uiteraard zeer kwetsbaar voor bombardementen en beschietingen; daarom waren die omringd door ± 60 verdedigingswerken. Bij de landhoofden waren kazematten gebouwd, ruim voorzien van luchtdoelgeschut en mitrailleurs. Deze waren permanent bemand. In de te inunderen gebieden waren op diverse plaatsen geschutsopstellingen geplaatst. Om budgettaire redenen was gekozen voor een sobere oplossing:

 

De SHERMANTANK, die, ontdaan van de motor en andere voor de voortbeweging nodige delen, in beton werd ingegoten.

 

Ook bouwde men betonnen kazematten waarop een VIERLING  of BOFORS geschut geplaatst werd. De verblijven voor de geschutsbemanning waren beperkt tot het hoognodige.

Bij een inundatie zouden zij voor onbepaalde tijd op zichzelf aangewezen zijn.

In plan-D zijn diverse versterkte onderkomens opgenomen. Enkele hiervan kunnen bezocht worden.

 

NOODHOSPITAAL voor 36 gewonden

 

COMMANDOBUNKER voor de infanterie

 

COMMANDOBUNKER voor de LUA (LAACC).

 

Ook is er een geschutsopstelling gebouwd voor drie Bofors 40L70 vuurmonden met een ondergronds onderkomen voor 28 man plus een munitieopslagplaats, de LUCHTDOELTERP.

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart