Onderwijs

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

les voor eindexamenkandidaten.

 

Stichting de IJssellinie heeft een geschiedenisles ontwikkeld voor eindexamenkandidaten HAVO en VWO.

De les gaat over de Koude Oorlog, de situatie in Nederland in de jaren na de oorlog, en de IJssellinie.

De IJssellinie biedt deze les aan voor scholen in de wijde omgeving van Deventer, in ieder geval in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland.

Voor verder weg gelegen scholen is de les mogelijk in overleg, en afhankelijk van de reisafstand.

Het is mogelijk de les aan te passen voor andere schooltypen.

 

De kosten voor één les (50 minuten) bedragen € 100, exclusief reiskosten.

Voor informatie, neem contact op met de coördinator rondleidingen:

Per mail of Telefoon: 06 51 41 72 40

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart