Sponsors

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Op deze pagina vindt u bedrijven/instellingen die ons belangeloos van geld, goederen en/of diensten hebben voorzien ter restauratie van de IJssellinie.

Stichting IJssellandschap Deventer

 

Rabobank Salland

 

Silly-Stitches

 

Brandweer Olst

 

Camogun Olst   Camoufleert wapens door middel van prints.

De geschiedenis

De aanleg

Het functioneren

Het einde

De militaire

bouwwerken

Hospitaalbunker

Commandobunker

LAACC-bunker

Luchtdoelterp

Boforsbunker

Vierlingbunker

Shermantank

Waterbouwkundige werken

De stuw

Het inlaatwerk

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart