Rondwandeling

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

Rondwandeling

 

Als u op eigen gelegenheid een rondwandeling langs diverse objecten wilt maken vindt u hiernaast de links naar de wandelkaart en de route beschrijving.

(1) Starten bij het Noodhospitaal. (Haereweg 4b, 8121 PJ Olst)

Daarna rechtsaf naar de Haereweg. Het hoge deel van deze weg is de Defensiedijk en loopt vanaf de Rijksstraatweg naar de spoorbaan. Dit pad vormt de scheiding tussen 2 kommen: kom Deventer en kom Olst.

Bij punt (2) zie je een klein sluisje tussen beide kommen. Let ook op de peilschaal. Waterhoogte bij een inundatie ± 3 meter.

 

Je gaat nu rechtsaf het bospad in, waarbij je de gracht aan de rechterhand hebt. Dit is de zgn. "Nieuwe Gracht". Deze maakt deel uit van de oude landschapstuin van de Haere, aangelegd door tuinarchitect Springer, die ook het Oude Plantsoen in Deventer ontwierp.

 

Vervolgens linksaf het pad in naar het Inlaatwerk (3).

Nu gaan we het pad op naast het inlaatwerk, waar we het fietspad volgen richting Olst.

Staande op het fietspad  heeft men een goed uitzicht op het defensieterrein en de muur waar het caisson (4) werd aangemeerd is goed zichtbaar.

Loop nu het fietspad af. Links zie je een oude boerderij (5) met een bijzonder rieten dak.

Steek vervolgens de Kletterstraat over. Links ligt een ingebetoneerde Firefly Shermantank (6).

De bak achterop de koepel is gevuld met zand als tegengewicht voor de zware loop. De loop is niet origineel.

 

Vervolgen over het fietspad richting Jan Schamhartstraat.

Rechts ligt een zgn Reutekolk (7). In een dergelijke kolk werd in vroeger tijden het vlas gelegd om te rotten. Men verkreeg daardoor vezels die werden gebruikt om verder te verwerken tot linnen.

 

Doorlopen tot aan de luchtdoelterp (8)

Links een informatiebord over deze terp. Bovenop de terp kun je de munitiebunker en het manschappenverblijf bekijken.

 

Na dit bezoek terug naar de Schamhartstraat ri. Deventer.  In de bocht bij de oprit naar de dijk linksaf het bospad in (Reutekolkpad). Dit is het pad met de ronde paal ervoor (9).

 

Dit pad volgen tot aan het slootje. (10)

 

Dan rechtsaf langs de sloot tot de eerst volgende gelegenheid linksaf. (11) Over de duiker, pad volgen tot de Bofors- en Shermankazemat. (12)

 

Indien gewenst doorlopen naar de Vierlingkazemat waarop een replica van een vierling-mitrailleur is geplaatst.

 

Na een bezoekje aan deze kazemat terug via de betonbaan richting Kletterstraat. Hier een klein stukje linksaf en vervolgens het pad langs het huis aan de linkerkant volgen. Bruggetje (14) over, rechts aanhouden het bos in.

Loop nu richting inlaatwerk, maar voor de nieuwe ‘Geniebrug’  (15) linksaf . Je volgt de smalle laan, aan het einde van de laan zie je rechts de commandobunker (16) liggen.

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart